MTV Vietnam

Giới thiệu show diễn
When I was 17

"When I was 17" (Khi tôi 17) của MTV sẽ cho người xem thấy được cuộc sống của các nghệ sĩ đã khác với đa số cuộc sống của khán giả chúng ta như thế nào, và có những điểm gì giống nhau giữa họ và chúng ta khi trẻ. Ngoài ra, chương trình sẽ cung cấp cho ta những bức tranh thời thiếu niến của các ngôi sao xinh đẹp hiện tại. Nó cũng giúp ta hình dung được con đường để họ trở thành một ngôi sao như ngày nay.