MTV Vietnam

Giới thiệu show diễn
Plain Jane (Season 1)

Plain Jane là một series truyền hình thực tế có nội dung là cuộc biến đổi một người phụ nữ trở thành một người hoàn toàn khác. Sau đó Plain Jane nguyên bản sẽ bị bất ngờ với vẻ ngoài mới và bày tỏ cảm giác của mình.