MTV Vietnam

Giới thiệu show diễn
My Super Sweet 16

Chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống của các thanh thiếu niên con nhà "đại gia", với những vị phụ huynh lắm tiền nhiều của sẵn sàng bỏ ra hàng trăm ngàn đô la vào các bữa tiệc hay những dịp kỉ niệm mang nặng tính phô trương.