MTV Vietnam
Show
#MTVStars Countdown 2013

Thời gian phát sóng
Phát chính:
23/12/2013 - Thứ 2 - 22:00

Phát lại:
24/12/2013 - Thứ 3- 22:00
25/12/2013 - Thứ 4- 16:00
26/12/2013 - Thứ 5 - 22:00
27/12/2013 - Thứ 6 - 19:00
28/12/2013 - Thứ 7 - 20:00
29/12/2013 - CN - 17:00
29/12/2013 - CN - 21:00
30/12/2013 - Thứ 2 - 17:00
31/12/2013 - Thứ 3 - 22:00
02/01/2014 - Thứ 5 - 15:00
03/01/2014 - Thứ 6 - 21:00
04/01/2014 - Thứ 7 - 16:00
05/01/2014 - CN - 22:00
07/01/2014 - Thứ 3 - 19:00
09/01/2014 – Thứ 5 - 15:00
11/01/2014 – Thứ 7 - 20:00
12/01/2014 – CN - 17:00
13/01/2014 – Thứ 2 - 19:00
15/01/2014 – Thứ 4 - 23:00

Giới thiệu ShowGiới thiệu show diễn
#MTVStars Countdown 2013

Tiếp nối thành công của chương trình #MTVHottest mùa hè năm nay, vào dịp cuối năm này, kênh truyền hình MTV quay trở lại với chương trình #MTVStars, nơi các khán giả của MTV trên toàn thế giới có thể tham gia bình chọn cho nghệ sĩ mà mình yêu thích nhất trong năm.

Từ 60 gương mặt nghệ sĩ, các khán giả sử dụng twitter với hashtag #MTVStars để bình chọn cho nghệ sĩ của mình. Thời gian bình chọn bắt đầu từ 16/11 và kéo dài đến hết ngày 8/12 vừa qua. Đã có tới 117 TRIỆU lượt tweet về chương trình, trong số này chắc chắn cũng có sự đóng góp của các fans Việt Nam!

Kết quả bình chọn sẽ được công bố trong chương trình MTV Stars Countdown 2013, lên sóng MTV Viet Nam từ ngày 23/12/2013